Skład celny

Czym jest skład celny? Skorzystanie ze składu celnego, pozwala importerom na sprowadzenie dużych ilości towaru i przechowanie ich w magazynie, bez konieczności uiszczania całej należności celno-podatkowej od razu.

Co wyróżnia ELPO LOGISTIC POLAND? Siedziba. Nasza firma znajduje się w Poznaniu - to główny ośrodek handlowy na trasie Europa Zachodnia - Wschód. Liczne szlaki komunikacyjne, w tym bliskość autostrady A2, jest kluczowa w logistyce i obrocie towarów na rynku międzynarodowym.

Nasz zespół ekspertów, posługujący się najważniejszymi językami obcymi, zapewni kontakt z kontrahentami z różnych zakątków świata.

sklad celny
Top