Skład podatkowy

ELPO LOGISTIC POLAND specjalizuje się w wprowadzaniu do obrotu towarów akcyzowych.

Dzięki zastosowaniu składu podatkowego nasi kontrahenci mogą odroczyć płatność podatku akcyzowego do 25-tego dnia po wyprowadzeniu towarów z naszych magazynów.

Znaczącym ułatwieniem dla Państwa, jest również możliwość zlecenia nam banderolowania napojów alkoholowych.

skład podatkowy
Top